Lê Dinh Hương Giang – Đại Học – Mỹ

Lê Dinh Hương Giang thành công cùng Whitle Lotus Đại Học Seattle – Mỹ