TỔNG QUAN

HỆ THỐNG GIÁO DỤC HOA KỲ HỆ THỐNG GIÁO DỤC HOA KỲ Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu là công lập, kểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: liên bang, tiểu bang, và địa phương. Giáo dục trẻ em là bắt buộc. Ngoài ra có rất nhiều cơ sở giáo dục […]